VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår og betingelser for brug af Blombergs websted

Velkommen til Blomberg websted. Læs disse vilkår omhyggeligt, før du bruger webstedet (”webstedet”). Webstedet må kun bruges i informationsøjemed. Ved at give dit samtykke til og bruge webstedet eller downloade materialer fra webstedet accepterer du at overholde de vilkår og betingelser (”brugsvilkår”), der er anført i denne meddelelse. Hvis du ikke accepterer at overholde disse vilkår og betingelser, må du ikke give dit samtykke til eller bruge eller downloade materialer fra webstedet.

Klik her for at læse mere om brugen af cookies på webstedet.
 

Licens

Med forbehold af de vilkår og betingelser, der er angivet i denne aftale, giver Blomberg dig en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, begrænset ret til at tilgå, bruge og vise webstedet og materialerne på webstedet. Du accepterer ikke at afbryde eller forsøge at forstyrre webstedets funktion på nogen måde.

Blomberg giver dig tilladelse til udelukkende at se og downloade oplysningerne (”materialer”) på webstedet til eget, ikke-erhvervsmæssig brug. Denne tilladelse er ikke nogen overdragelse af ejendomsret til materialerne og kopier af materialerne, og den er underlagt følgende begrænsninger: 1) du skal på alle kopier af downloadede materialer bevare alle meddelelser om ophavsret og andre varemærkerettigheder i materialerne, 2) du må ikke ændre materialerne på nogen måde eller gengive eller offentlig vise, udføre eller distribuere eller på anden måde bruge eller kommunikere dem med noget offentligt eller erhvervsmæssigt formål, og 3) du må ikke overdrage materialerne til nogen anden person, medmindre du giver dem meddelelse om, og de accepterer at godkende de forpligtelser, der følger af disse brugsvilkår og -betingelser. Du accepterer at overholde alle yderligere begrænsninger, der vises på webstedet, således som det opdateres på et hvilket som helst tidspunkt. Webstedet, herunder alle materialer, er ophavsretligt beskyttet og beskyttet af globale ophavsretslove og traktatbestemmelser. Du accepterer at overholde alle ophavsretslove verden over i forbindelse med din brug af webstedet samt forebygge enhver ikke-godkendt kopiering af materialerne. Undtagen således som det udtrykkeligt er bestemt heri, giver Blomberg dig ikke nogen udtrykkelig eller underforstået ret i henhold til nogen lovgivning om patenter, design, varemærker, ophavsret eller forretningshemmeligheder.

 

Brugerkonti

Du skal eventuelt åbne en konto for at kunne få adgang til visse begrænsede dele af webstedet. Du skal i så fald gennemføre registreringsprocessen ved at give os fuldstændige og nøjagtige oplysninger, som anført i den relevante registreringsformular. Du skal også vælge en adgangskode. Du har hele ansvaret for at behandle din adgangskode og konto fortroligt. Du har desuden hele ansvaret for enhver og samtlige aktiviteter, der finder sted under denne konto. Du accepterer straks at fortælle Blomberg om enhver ikke-godkendt brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Blomberg hæfter ikke for noget tab, som du måtte lide som følge af, at andre bruger din adgangskode eller konto.

 

Brugergarantier

Du oplyser og garanterer, at du vil bruge webstedet i overensstemmelse med denne aftale, herunder lovene og bestemmelserne i henhold til denne aftale, og at overholde alle nuværende og fremtidige politikker og regler på webstedet. Du accepter ikke at ville bruge webstedet til at: (a) sende spam eller uopfordrede meddelelser, (b) foregive at være Blomberg eller nogen anden, (c) forfalske toptekster eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af noget indhold, der sendes via webstedet, (d) forkert fremstille din tilknytning til en person eller enhed, (e) optræde på en måde, der negativt påvirker andre brugeres evne til at bruge webstedet, (f) engagere dig i aktiviteter, der ville overtræde nogen gældende lov, (g) poste eller sende materiale, der på nogen måde overtræder eller krænker andres rettigheder, eller der er ugyldig, grov, injurierende, vulgær eller på anden måde anstødelig, eller der indeholder nogen reklame eller henvendelse vedrørende produkter eller tjenester, (h) indsamle eller lagre personlige oplysninger om andre brugere, eller (i) ikke overholde tilbagetrækning af en sådan tilladelse som beskrevet i (h). Hvis du ikke overholder førnævnte, må du ikke bruge webstedet, og Blomberg er ikke juridisk bundet af denne aftale og forbeholder sig alle sine juridiske rettigheder i forhold til denne manglende overholdelse.

Hvis du overtræder brugsvilkårene, hæfter du for at betale erstatning for skader, som Blomberg og dennes associerede lider som følge af dine handlinger.


 

Ændringer

Blomberg forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre, forandre, tilføje eller fjerne enhver del af denne aftale helt eller delvist på ethvert tidspunkt. Ændringer i denne aftale træder i kraft, når meddelelse om en sådan ændring postes på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet efter at enhver ændring af denne aftale er postet, anses som accept af disse ændringer.

Blomberg må ophøre med, ændre, rette enhver fejl eller undladelse i enhver del af webstedet, foretage enhver anden ændring af webstedet, materialerne og produkterne, programmerne, evt. tjenester og priser, der beskrives på webstedet, midlertidigt eller permanent afbryde enhver del af webstedet, herunder tilgængeligheden til enhver funktion på webstedet, på ethvert tidspunkt uden varsel. Blomberg kan også indføre grænser for visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til dele af eller hele webstedet uden varsel eller ansvar. Blomberg kan afbryde tilladelsen, rettighederne og licensen, der er givet herover, på ethvert tidspunkt, og du skal efter et sådan ophør straks destruere samtlige materialer.

 

Anerkendelse af immaterialrettigheder

Du anerkender, at alle immaterialrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patenter, knowhow, fortrolig information, databaserettigheder og rettigheder til varemærker og design (registrerede og ikke-registrerede) på webstedet tilfalder Blomberg eller Blombergs licenshavere. Alle rettigheder til goodwill og immaterialrettigheder, der opstår som følge af brugen af sådanne immaterialrettigheder, der tilfalder Blomberg, tilhører Blomberg.

 

Deling af dine oplysninger med Blomberg

Hvis du deler dine personlige oplysninger, sætter det os i stand til at tilbyde dig en række fordele. Brug af din personlige konto eller anden registrering gør det nemmere og mere praktisk for dig at:

  • Registrere dit køb, så du kan få alle de fordele, som dit køb giver dig ret til
  • Anmode om information, der specielt gælder dit produkt og dine interesser
  • Modtage personlige meddelelser om særlige tilbud og indbydelser
  • Nemmere betale, når du køber tilbehør og reservedele fra Blomberg online
  • Få meddelelse og oplysninger om events og reklame, du har tilmeldt dig

Det sætter os også i stand til at udføre markeds- og statiske undersøgelser, så vi kan udvikle bedre produkter, forbedre vores websteder og lære vores kunder bedre at kende. Du kan vælge at dele dine oplysninger med os på flere måder online, f.eks. ved at udfylde en registreringsformular, bestille service eller installation, deltage i en konkurrence eller event, registrere et køb, købe online, deltage i et salgsfremstød eller abonnere på et nyhedsbrev.

Bemærk, at dine personlige oplysninger lagres i en central Blomberg-database og kan overdrages fra dit land til andre Blomberg-selskaber verden over, som kan kommunikere med dig om vores produkter eller specialtilbud. Hvis du ikke ønsker at modtage reklame, kan du fortælle os det ved ikke at acceptere dette på registreringsformularen.

Oplysningerne kan administreres og håndteres af parter, der er omhyggeligt udvalgt af Blomberg. Undtagen som bestemt herover overgives disse oplysninger ikke til nogen tredjepart, undtagen når vi har dit samtykke dertil.

Hvis du ønsker, at vi ikke længere skal sende personlige tilbud eller oplysninger, kan du meddele os det ved at bruge funktionerne i e-mailen eller på din kontoside. Hvis du ønsker, at vi skal fjerne dine oplysninger, kan du bede os om det ved helt at deaktivere din konto.

Bemærk, at dine personlige oplysninger, som du har givet ved online ordrer eller serviceanmodninger, kun vil blive brugt til at opfylde vores forpligtelser over for dig, medmindre du også opretter en konto eller abonnerer på reklame.

Klik her for at læse mere om brugen af personlige oplysninger

 

Sikkerhed

Du må ikke: (a) bruge udstyr eller software, der kan forstyrre webstedets funktion, (b) foretage nogen handling, der medfører en uforholdsmæssig stor eller urimelig belastning på webstedets infrastruktur (såsom afsendelse af masse-e-mails – "spamming"), eller (c) forstyrre eller pille ved webstedets software eller dets funktionalitet. Dette omfatter at lægge materiale på webstedet, der er inficeret med virus, trojanske heste, tidsbomber eller andre elementer, der kan beskadige eller forstyrre webstedets programmeringsstruktur.

 

Tredjeparters websteder

Blomberg forpligter sig ikke til at overvåge eller gennemse tredjeparters indhold, og Blomberg hæfter ikke for nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjeparters websteder. Blomberg kan desuden på dette websted have links til websteder, der drives af andre enheder. Du forlader dette websted, hvis du bruger disse websteder. Hvis du besøger noget linket websted, sker det på egen risiko, og det er dit ansvar at træffe alle sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod virus eller andre destruktive elementer. Blomberg fremsætter ingen garanti eller intet anbringende vedrørende nogen linkede websteder eller oplysningerne derpå eller produkter eller tjenester, der beskrives derpå. Links betyder ikke, at Blomberg eller dette websted sponserer, støtter, er tilknyttet eller associeret med eller er juridisk bemyndiget til at bruge noget varemærke, varenavn, logo eller ophavsretssymbol, der vises på eller er tilgængelige via linkene, eller at noget linket websted må bruge noget varemærke, varenavn, logo eller ophavsretssymbol tilhørende Blomberg eller nogen af Blombergs associerede selskaber eller datterselskaber.

 

Eksterne links til webstedet

Alle links til webstedet skal godkendes skriftligt af Blomberg, undtagen hvor Blomberg giver samtykke til links, hvor (i) linket er et link med kun tekst, der kun indeholder navnet "Blomberg" og ikke indeholder nogle af Blombergs eller licenshavernes egne varemærker, (ii) linket kun "peger" til www.Blomberg.com og ikke dybereliggende sider,  (iii) linket, når det aktiveres af en bruger, viser siden som fuld skærm i et fuldt brugbart og navigerbart browservindue og ikke i en ”ramme” på det linkede websted, og (iv) udseendet, positionen og andre aspekter af linket må hverken skabe den forkerte fremtoning, at en enhed eller dennes aktiviteter eller produkter er forbundet med eller sponseret af Blomberg, eller være sådan at det skader eller udtynder den goodwill, der er forbundet med Blomberg eller dets associerede selskabers navn og varemærker. Blomberg forbeholder sig retten til at tilbagekalde dette samtykke til at linke på ethvert tidspunkt efter eget skøn.

 

Udelukkelse af underforståede garantier

Selvom det omhyggeligt er sikret, at oplysningerne på dette websted er nøjagtige, påtager Blomberg sig intet ansvar derfor. Materialerne kan indeholde unøjagtigheder og trykfejl. Blomberg garanterer ikke for materialernes nøjagtighed og fuldstændighed eller pålideligheden af råd, meninger, erklæringer eller andre oplysninger, der vises eller distribueres overalt på webstedet. Du anerkender, at enhver tillid til nogen sådan mening, råd, erklæring, memo eller oplysninger sker for din egen risiko. Alt indhold leveres, som det er og er tilgængeligt. Blomberg fralægger sig udtrykkeligt alle anbringender eller garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforståede, herunder uden begrænsning garantier om salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, manglende krænkelse eller vedrørende funktionen af dette websted eller indholdet. Blomberg garanterer ikke eller fremsætter nogen anbringender vedrørende webstedets sikkerhed. Du anerkender, at alle sendte oplysninger, kan blive opfanget. Blomberg garanterer ikke, at webstedet eller serverne, der stiller dette websted til rådighed, eller elektroniske meddelelser, der sendes af Blomberg, er fri for virus eller andre skadelige elementer. Alle disse anbringender, garantier og betingelser er undtaget, undtagen i det omfang loven forbyder undtagelse deraf.

 

Ansvarsbegrænsning

Blomberg hæfter under ingen omstændigheder for direkte, indirekte skader, driftstab, pønalerstatning, erstatning for særlige eller tilfældige skader (herunder, uden begrænsning, erstatning for tabt forretning, kontrakt, indtægt, data, oplysning eller driftsafbrydelse), der skyldes, opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller manglende mulighed for at bruge webstedet eller indholdet eller som følge af eller i forbindelse med denne aftale, selvom Blomberg er blevet informeret om muligheden for sådan erstatning. Ud over de vilkår, der er angivet heri, hæfter Blomberg under ingen omstændigheder for fejl, unøjagtigheder, undladelser eller andre fejl eller malplacerethed eller manglende autenticitet af oplysninger på webstedet.

 

Forpligtelse til at lindre tab

Uden præjudice for den heri angivne ansvarsbegrænsning skal du træffe alle rimelige foranstaltninger for at mildne dine tab i forbindelse med ethvert krav eller søgsmål (hvad enten det gælder uagtsomhed, misligholdelse eller andet), som du måtte rejse over for Blomberg.


 

Meddelelser

Alle henvisninger til ”skriftlig” og ”meddelelser” og alle lignende udtryk omfatter elektroniske kommunikationsmetoder (f.eks. E-mail), såfremt den part, som bruger kommunikationen, gemmer acceptabelt bevis på, at kommunikationen blev afsendt og modtaget.


 

Tidslinje og vilkårenes uafhængighed

Enhver søgsmålsgrund, du måtte have vedrørende din brug af webstedet, skal påbegyndes inden for et (1) år efter, at kravet eller søsgsmålsgrunden opstår. Hvis en kompetent domstol finder, at enhver bestemmelse i aftalen eller del deraf ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse håndhæves i det størst mulige omfang for at gennemføre aftalens hensigt, og resten af denne aftale har fortsat fuld gyldighed.

Adgang fra områder og steder uden for Tyskland Blomberg fremsætter intet anbringende om, at materialerne på webstedet er passende eller tilgængelige for brug på andre steder uden for Tyskland, og adgangen til dem fra områder, hvor indholdet er ulovligt, er forbudt. Hvis du tilgår webstedet fra steder uden for Tyskland, har du ansvaret for overholdelse af alle lokale love.

 

Gældende lov

Din brug af dette websted og disse brugsvilkår er underlagt tysk lov, uden at bestemmelserne i tysk lov om international privatret har nogen virkning.

 

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing