POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Velkommen til Blomberg. I denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger beskrives det, hvordan vi indsamler, bruger og deler dine personoplysninger, både online under din brug af Blomberg DK  ("webstederne") og offline.

Vi anbefaler, at du læser hele denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger for at sikre, at du er fuldt informeret. Men hvis du kun vil se et bestemt afsnit i denne meddelelse, kan du klikke på overskriften nedenfor for at gå til oplysningerne under det pågældende emne.

Bemærk, at vores produkter og tjenester er rettet mod personer over 16 år.

 

Hvem er vi 

Når vi henviser til "Blomberg", "vi" eller "os", henviser vi til Beko Nordic AS og dets associerede selskaber, der er involveret i behandlingen af dine personoplysninger. Vi er også medlem af Arçelik-koncernen. Du kan finde flere oplysninger om Arçelik-koncernen på Arçeliks websted her.

 

Hvis du har spørgsmål om behandling foretaget af vores moderselskab, Arçelik A.S., kan du se deres politik om beskyttelse af personoplysninger her.

 

Sådan kontakter du os 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, eller til denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger generelt, bedes du kontakte os via support.nordic@beko.com.

 

Hvornår indsamler vi dine personoplysninger? 

 •  Når du opretter en konto hos os.
 • Når du deltager i konkurrencer eller kampagner.
 • Når du vælger at deltage i eventuelle undersøgelser, vi sender til dig.
 • Når du kontakter os med spørgsmål eller klager.
 • Når du besøger vores websteder og bruger din konto til at købe produkter og tjenester. Når du besøger vores websteder, indsamler vi også oplysninger automatisk via cookies og lignende teknologier. Du kan administrere disse, når du besøger vores websteder. Se vores Meddelelse om cookies  for at få yderligere oplysninger.
 • Når du kontakter os vedrørende eftersalgsservice, f.eks. serviceindgreb eller produktudskiftninger.
 • Når du køber en police på et reparations- og vedligeholdelsesabonnement eller en udvidet garanti, indsamler vi personoplysninger for at videregive dem til vores forretningspartnere med henblik på at administrere din police.
 • Når du interagerer med os på sociale medier – f.eks. hvor du skriver en kommentar eller sender en forespørgsel på en af vores sider på de sociale medier.
 • Når du har givet en anden person tilladelse til at dele de oplysninger, som vedkommende har om dig, med os. Hvis du f.eks. køber vores produkter via tredjepartsforhandlere, eller du har givet samtykke til en tredjeparts annonce- eller analysecookies.
 • Når du udfylder formularer, f.eks. når du registrerer dit apparat hos os for at aktivere produktgarantien.

 

Vi indsamler, bruger og deler også aggregerede data som f.eks. statistiske eller demografiske data med forskellige formål. "Aggregerede data" henviser til oplysninger, der kan udledes af dine personoplysninger, men som ikke direkte eller indirekte afslører din identitet, f.eks. aggregerede data vedrørende alle besøgende på vores websted.

Hvis du giver os personoplysninger om tredjeparter (f.eks. en situation, hvor du klager over et familiemedlems produkt), skal du sørge for at underrette den relevante tredjepart, før du deler dennes personoplysninger med os, ved at vise tredjeparten denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, forklare, at vedkommendes personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, og om nødvendigt indhente vedkommendes samtykke.

 

Hvilke typer personoplysninger indsamler vi? 

Når vi taler om "personoplysninger" i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, betyder det alle oplysninger, der kan bruges alene eller i kombination med andre oplysninger til at identificere dig.

De typer af oplysninger, vi indsamler, er angivet nedenfor:

 

 • Hvis du køber et produkt hos os, eller du har en onlinekonto hos os, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig: navn, køn, fakturerings-/leveringsadresse, telefonnummer, e-mailadresse, brugernavn, betalingsoplysninger (herunder kortoplysninger).
 • Oplysninger om dine præferencer vedrørende markedsføring, herunder om du accepterer, at vi deler dine oplysninger med eventuelle tredjepartspartnere.
 • Oplysninger om dine interaktioner med os, når du kontakter os via vores callcentre, online eller på anden vis.
 • Hvis du f.eks. ringer til vores callcentre, kan vi indsamle markedsføringsoplysninger (f.eks. oplysninger om dine vaner/præferencer/adfærd, og andre oplysninger, der noteres i forbindelse med vores samtaler med dig), oplysninger om eventuelle klager eller kommentarer, oplysninger om køb, du har foretaget, og eventuelle produkter, der kræver service (herunder produktkode, fundne defekter, reparationer, forhandler og pris på udvidede garantier), og oplysninger om dine personlige forhold, som er relevante for vores levering af tjenester. Hvis du ringer for at anmode om en produktudskiftning, kan vi også behandle dine betalingsoplysninger. Husk, at opkald til vores callcentre kan blive optaget med henblik på kvalitetskontrol.

 

 • Oplysninger om din købshistorik, herunder købte produkters model og serienummer, forhandlere (hvis du ikke har købt et produkt direkte af os) samt købsdato. Vi indsamler også de kontaktoplysninger, der er nævnt ovenfor, når du registrerer dit produkt for at være dækket af vores garanti.
 • Oplysninger om betalingskort.
 • Oplysninger om dine interaktioner med os via vores sider på sociale medier. Hvis du f.eks. spørger om vores produkter eller skriver andre kommentarer på vores Facebook-væg, kan vi indsamle denne kommentar og eventuelle personoplysninger i kommentaren (f.eks. dit brugernavn på sociale medier og andre profildata, der er knyttet til kommentaren).
 •  Kopier af dokumenter, du giver os for at bevise din alder eller identitet, når lovgivningen kræver det. Hvis du f.eks. sender os en anmodning vedrørende dine personoplysninger, kan vi have brug for yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet. Vi behandler derfor personoplysninger, der findes i de identitetsdokumenter, du vælger at give os.
 •  Oplysninger, vi indsamler via cookies og lignende teknologier. De data, vi indsamler automatisk, omfatter typen af webbrowser eller mobilenhed, du bruger, dit operativsystem, din IP-adresse, URL-adressen på landingssiden og det henvisende websted, klokkeslæt og dato for dit besøg på webstederne samt de søgeord, du bruger til at finde webstederne. Du kan finde flere oplysninger i vores Meddelelse om cookies.
 • Der kan være situationer, hvor vi er nødt til at behandle mere følsomme oplysninger om dig, som kaldes "særlige kategorier af personoplysninger". Vi kan f.eks. indsamle visse oplysninger om dit helbred (f.eks. nedsat syn eller hørelse), når vi bestiller produktreparationer til dig, hvis du mener, at disse oplysninger er relevante for vores teknikere, når de besøger dig for at udføre reparationerne.

 

Hvilke lovgrundlag henholder vi os til i forbindelse med behandling af dine personoplysninger? 

I henhold til lovgivningen om databeskyttelse kan vi indsamle og behandle dine personoplysninger af flere forskellige årsager. Disse omfatter:

Samtykke. Det gælder tilfælde, hvor du har givet os dit samtykke til at indsamle og behandle dine oplysninger med et bestemt formål. Hvis du f.eks. markerer et afkrydsningsfelt for at abonnere på vores e-mailnyhedsbrev.

Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser. I nogle tilfælde har vi brug for dine personoplysninger for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Hvis du f.eks. køber et apparat via vores websteder, indsamler vi dine adresseoplysninger for at sende produktet til dig.

 

Overholdelse af en juridisk forpligtelse. Hvis loven kræver det, kan vi være nødsaget til at indsamle og behandle dine personoplysninger. For eksempel for at give dig en garanti på et produkt, du har købt.

Legitime interesser. Vi kan behandle dine personoplysninger i tilfælde, hvor det er nødvendigt for vores legitime interesser som virksomhed, og hvor dette ikke tilsidesætter dine databeskyttelsesinteresser og grundlæggende rettigheder. Vi vil f.eks. bruge dine data, når du kontakter os, for at svare på dine forespørgsler, produktrelaterede anmodninger (herunder produktreparationer/-udskiftninger eller anmodninger om refusion) samt klager.

 

Hvordan og hvorfor vi bruger dine personoplysninger?

I dette afsnit kan du se, hvordan og hvorfor vi vil bruge dine personoplysninger, og vi forklarer det lovgrundlag, som vi henholder os til i hvert enkelt tilfælde. Husk, at hvis du vælger ikke at dele dine personoplysninger med os, kan vi muligvis ikke levere de tjenester eller produkter, du har anmodet om.

 

Hvor det er relevant, behandler vi dine personoplysninger med følgende formål på grundlag af vores kontraktlige forpligtelser over for dig:

 •  For at oprette og administrere din onlinekonto hos os.
 • For at behandle eventuelle ordrer, du afgiver via vores websteder, telefonen eller tredjepartsforhandlere. Bemærk, at dine oplysninger muligvis skal videregives til en anden virksomhed for at kunne levere det produkt eller den tjeneste, du har bestilt.
 • For at levere eftersalgsservice, herunder bestilling og udførelse af reparationer eller returneringer af produkter, behandling af refusioner, afsendelse af reservedele og tilbehør samt levering af garanti på produkter, du har købt.
 • For at administrere de konkurrencer eller kampagner, du har deltaget i, og som promoveres af os og/eller vores forretningspartnere.

 

Hvor det er relevant, behandler vi dine personoplysninger med følgende formål på grundlag af dit samtykke.

 

 • Med dit samtykke vil vi bruge dine personoplysninger til at holde dig informeret om vores produkter og tjenester via e-mail eller telefon. Du kan til enhver tid fravælge at modtage markedsføring fra os via disse kanaler.
 • Med dit samtykke, for at dele dine personoplysninger med tredjeparter i form af vores associerede selskaber og partnere, hvor du har valgt at modtage markedsføringskommunikation fra dem.
 • Med dit udtrykkelige samtykke, for at behandle særlige kategorier af personoplysninger om dig med henblik på at bestille teknikerbesøg og udføre produktreparationer.

Bemærk: Hvis du har givet os dit samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os ved hjælp af oplysningerne under "Sådan kontakter du os". Dette vil ikke påvirke vores mulighed for at henholde os til dit samtykke til enhver behandling, der fandt sted på dette grundlag, før du trak dit samtykke tilbage.

Hvor det er relevant, behandler vi dine personoplysninger med følgende formål for at overholde vores juridiske forpligtelser.

 •  For at sende dig tjenesterelateret kommunikation, som er lovpligtig, eller som er nødvendig for at informere dig om opdateringer til de tjenester, vi leverer til dig. F.eks. lovmæssigt påkrævede oplysninger om dine ordrer, meddelelser om produkttilbagekaldelse eller opdateringer til vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger eller vilkår og betingelser.
 •  For at give dig en garanti på det produkt, du har købt.
 •  For at give dig en reparation, refusion eller udskiftning af det produkt, du har købt, på grund af manglende overensstemmelse eller i tilfælde af latente/skjulte defekter.
 •  For at bekræfte din alder eller identitet i tilfælde, hvor loven kræver det.

 

Hvor det er relevant, behandler vi dine personoplysninger med følgende formål på grundlag af vores legitime interesser.

 • For at behandle betalinger og forhindre svigagtige transaktioner.
 • For at svare på dine forespørgsler, produktrelaterede anmodninger (herunder produktreparationer/-udskiftninger eller anmodninger om refusion) samt klager.
 • Bemærk, at vi kan føre protokol over din korrespondance med os, så vi kan informere om eventuel fremtidig kommunikation og påvise, hvordan vi har kommunikeret med dig gennem hele processen. Vi kan også bruge disse oplysninger til at informere vores marketingstrategi, f.eks. ved at notere oplysninger om kundevaner, -præferencer og -adfærd i relation til bestemte produkter og tjenester.
 • For at sende dig anmodninger om feedback og undersøgelser og udføre markedsundersøgelser, så vi kan forbedre vores tjenester og vurdere kundetilfredsheden.
 • For at oprette en profil af dig ved hjælp af oplysninger, vi indsamler om dig (som beskrevet i "Hvilke typer personoplysninger indsamler vi?"), som kan hjælpe med personlig tilpasning af vores produkter og tjenester samt vores markedsføringskommunikation til dig.
 •  For at levere relevant webstedsindhold til dig på tværs af vores websteder og at måle og forstå effektiviteten af det indhold, vi viser dig
 •  For at administrere og beskytte vores websteder (herunder fejlfinding, dataanalyse, test, systemvedligeholdelse, support, rapportering og hosting af data).
 • For at bruge dataanalyser til at forbedre vores websteder, indhold, markedsføring og brugeroplevelse.
 •  For at beskytte vores virksomhed og din konto mod svindel og andre ulovlige aktiviteter.
 • For at beskytte eller håndhæve vores juridiske rettigheder, f.eks. at forsvare vores virksomhed i tilfælde af juridiske tvister.

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med? 

Vi deler nogle gange dine personoplysninger med tredjeparter. De typer tredjeparter, som vi deler personoplysninger med, er beskrevet nedenfor:

 

Andre selskaber i Arçelik-koncernen

Vi kan dele dine personoplysninger med andre selskaber, der er en del af Arçelik-koncernen, herunder vores moderselskab Arçelik A.S. i Tyrkiet, som kan bruge dine personoplysninger til formål og på en måde, der er i overensstemmelse med oplysningerne i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. I særdeleshed vil Arçelik A.S. behandle nogle af dine personoplysninger med henblik på analyse og rapportering på globalt plan baseret på sine legitime interesser i at udvikle Arçelik-koncernens forretning og overholde lokale regler og regulativer.

Arçelik A.S. kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter (f.eks. tjenesteudbydere, agenter og offentlige myndigheder og institutioner), hvor det er nødvendigt for Arçelik A.S. på lovlig vis at udføre sine forretningsaktiviteter i overensstemmelse med de formål, der er angivet ovenfor, og som det er påkrævet og tilladt i henhold til gældende lovgivning.

 

Tjenesteudbydere

Vi kan videregive dine personoplysninger til virksomheder, der leverer tjenester til os og andre medlemmer af Arçelik-koncernen. Eksempler på de typer tjenesteudbydere, vi arbejder med, omfatter:

 •  IT-virksomheder, der driver webstederne på vores vegne.
 • Fragtselskaber, f.eks. kurervirksomheder, der leverer vores produkter til dig.
 • Virksomheder, der beskæftiger sig med direkte markedsføring, og som hjælper os med at administrere vores elektroniske kommunikation med dig.
 •  Kundeservicevirksomheder, der driver og administrerer vores callcentre.
 • Betalingstjenesteudbydere, der administrerer vores onlinebetalinger, når du køber produkter via vores websteder.
 • Vores netværk af teknikere, der leverer reparationsservice til de produkter og tjenester, du har købt hos os.
 • Vores tjenesteudbydere er forpligtet til at holde dine personoplysninger fortrolige og må ikke bruge dem til andre formål end at udføre de tjenester, de udfører for os.

Tredjeparter, hvor det er lovpligtigt

Vi kan videregive dine personoplysninger til en tredjepart, hvis det er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse eller afgørelse fra en retsmyndighed, offentlig myndighed eller en statsligt organ, eller hvis videregivelse er nødvendig af hensyn til national sikkerhed, retshåndhævelse eller andre anliggender af væsentlig samfundsinteresse.

 

Forretningspartnere

Vi kan dele dine personoplysninger med vores forretningspartnere til deres egne formål, hvis det er nødvendigt for at levere produkter og tjenester til dig.

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter til deres direkte markedsføringsformål, men kun hvis du har givet dit samtykke på det tidspunkt, hvor du videregiver dine personoplysninger.

 

Professionelle rådgivere

Vi kan videregive personoplysninger til professionelle rådgivere, såsom advokater, revisorer og forsikringsselskaber, efter behov i forbindelse med de professionelle tjenester, de leverer til os.

 

Tredjeparter i forbindelse med virksomhedssalg

Hvis vi sælger eller overdrager aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller en virksomheds-/aktivoverdragelse, kan vi overføre dine personoplysninger til en eller flere tredjeparter som en del af denne transaktion. Hvis der sker en ændring i vores virksomhed, kan de nye ejere bruge dine personoplysninger på samme måde som angivet i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

 

Andre tredjeparter med dit samtykke

Vi kan også dele dine personoplysninger med andre tredjeparter, når du giver dit samtykke til en sådan deling.

 

Internationale overførsler af dine personoplysninger 

Når vi deler dine personoplysninger med vores associerede selskaber eller andre selskaber, som vi indgår kontrakt med (som beskrevet i "Hvem deler vi dine personoplysninger med?’), kan disse selskaber være placeret uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), Storbritannien eller dit bopælsland, alt efter hvad der er relevant, i lande med andre love for beskyttelse af personoplysninger, som er forskellige for lovene i dit bopælsland. Navnlig kan dine personoplysninger overføres til vores koncernselskaber i Tyrkiet, herunder Arçelik A.S.

Hvis vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EØS, Storbritannien eller dit bopælsland, vil vi træffe foranstaltninger til at sikre, at dine oplysninger får samme beskyttelsesniveau, som hvis de blev behandlet inden for EØS, Storbritannien eller dit bopælsland, i det omfang det er relevant. Vi kan f.eks. inkludere standardkontraktbestemmelser, som er vedtaget af Europa-Kommissionen, i vores kontrakter med tredjeparter eller vores koncernselskaber for at sikre, at der er implementeret sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger. Kontakt os via oplysningerne i "Sådan kontakter du os" for at få flere oplysninger om de specifikke foranstaltninger, vi har truffet.

Bemærk, at Arçelik A.S. kan overføre dine personoplysninger til tredjeparter i lande, der ikke yder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Sådanne overførsler vil blive udført i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, hvor det er relevant, kontraktmæssige krav, der er fastsat i standardkontraktbestemmelser.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt til de formål, der er angivet i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette kan omfatte overholdelse af alle lov-, regnskabs- eller indberetningskrav.

 

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 

Vi træffer rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug eller ændringer. Blandt andre foranstaltninger sikrer vi dine personoplysningers sikkerhed ved hjælp af kryptering, beskyttelse med adgangskode og på anden vis ved at begrænse adgangen til dem.

 

Desværre er overførsel af oplysninger via internettet aldrig helt sikkert. Selv om vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, sådan som det er påkrævet i henhold til lovgivningen, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine personoplysninger, der sendes til os ved hjælp af ikke-sikrede metoder. Enhver sådan overførsel sker på eget ansvar.

Du skal også fortsætte med at træffer foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, f.eks. undgå brug af åbenbare eller forudsigelige bruger-id'er eller adgangskoder, ændre dine adgangskoder med jævne mellemrum og sørge for, at du ikke har videregivet din(e) adgangskode(r) til andre, og at du ikke har givet samtykke til, at en tredjepart må få adgang til din brugerkonto og dine personoplysninger.

 

Hvad er dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger?

Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, som vi behandler, i henhold til de betingelser, der er fastsat i gældende lovgivning:

 

 •  Ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger (almindeligvis kendt som en "anmodning fra den registrerede") og i visse yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger, som denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger er designet til at tage hånd om.
 • Ret til at anmode om berigtigelse af eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger.
 •  Ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage.
 •  Ret til under visse omstændigheder at kræve dataportabilitet.
 • Ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse.
 • Ret til at bestride visse automatiserede beslutninger, vi træffer vedrørende dig, som har juridiske eller på anden måde lignende betydelige konsekvenser. Vi benytter os typisk ikke af sådanne former for automatiseret beslutningstagning, men hvis vi gør det, vil vi gøre det klart, hvor sådanne beslutninger træffes.

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet under "Sådan kontakter du os".

 

Tredjepartswebsteder og -indhold 

Tredjeparter, hvis websteder du kan besøge efter at have klikket på et link på webstederne, kan have mindre strenge politikker for beskyttelse af personoplysninger. Vi har ikke kontrol over disse politikker og opfordrer dig til at læse de enkelte tredjeparters erklæringer om beskyttelse af personoplysninger, før du udleverer personoplysninger på sådanne websteder.

 

Cookies

Vi bruger cookies og lignende teknologier på vores websteder. En cookie er en lille fil, der downloades på din enhed, når du åbner en webside på webstederne. Cookien indeholder oplysninger om dig og dit besøg på vores websteder. Cookies bruges i vid udstrækning til at få websteder til at fungere, til at skelne mellem unikke brugere og til at lære, hvordan brugerne interagerer med webstederne. Se vores Meddelelse om cookies  for at få flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies og lignende teknologier.

 

Administrer dine cookies

Du kan til enhver tid ændre dine browserindstillinger til ikke at acceptere cookies. Du kan få mere at vide om, hvordan du blokerer cookies, ved at besøge https://www.allaboutcookies.org/. Bemærk, at hvis du blokerer cookies helt, vil mange websteder ikke fungere korrekt, og nogle funktioner på vores websteder vil slet ikke fungere. 

Du kan blokere og slette cookies ved at tilpasse indstillingerne for din browser.  Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør dette, på: https://www.allaboutcookies.org.

Cookies kan accepteres ved at klikke på "Fortsæt" eller afvises ved at klikke på "X" i cookie-banneret på webstedet. Hvis du vælger at afvise cookies, vil du ikke kunne bruge alle funktionerne på webstedet. Hvis du har accepteret cookies via cookie-banneret og senere vælger at afvise dem, kan du ændre indstillingerne på din webbrowser til at afvise cookies. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør dette, på: https://www.allaboutcookies.org

 

Liste over cookies finner du her.

 

Ændringer til denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger 

Vi kan fra tid til anden ændre og opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Eventuelle ændringer i vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger vil blive offentliggjort på denne side. Vi giver dig besked om eventuelle væsentlige ændringer eller tilføjelser til denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, og vi vil sende en kopi af den ændrede meddelelse om beskyttelse af personoplysninger til den e-mailadresse, som vi har fået oplyst, eller på anden relevant vis, som sikrer, at du får besked om eventuelle ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

 

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger blev sidst opdateret 10.04.2024.

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing