POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Beko Nordic AS (Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo, Norge), Grundig Nordic AB (Esbogatan 18, Kista, 164 74, Sverige) og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber (“vi” or “os”) tilstræber at beskytte dine personoplysninger bedst muligt.  Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan vi i vores egenskab af dataansvarlig anvender, deler, beskytter og på anden måde behandler de Personoplysninger (som defineret nedenfor), som vi indsamler vedrørende dig i forbindelse med din brug af hjemmesiden. Vi er en del af Arcelik-koncernen.  Du kan finde yderligere oplysninger om Arcelik-koncernen på www.arcelikas.com.

Persondatapolitikken er udarbejdet i lyset af Persondataforordningen ("GDPR").  Vi forpligter os til at følge GDPR i alle databehandlingsprocesser i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og hvor den i øvrigt måtte gælde. 

Hjemmesiderne er ikke beregnet til børn og vi indsamler ikke bevidst oplysninger vedrørende børn.

Vi kan offentliggøre supplerende persondatameddelelser i særlige tilfælde, når vi indsamler eller behandler Personoplysninger om dig.   Sådanne supplerende meddelelser skal læses sammen med denne Persondatapolitik.
 

Hvilke personoplysninger kan vi indhente

“Personoplysninger” er enhver form for oplysning, der kan anvendes alene eller i kombination med andre oplysninger til at identificere dig.  Vi kan indsamle Personoplysninger vedrørende dig på følgende måde:

 • Hvis du bruger Hjemmesiderne, fx for at oprette en konto, indhente oplysninger eller deltage i en konkurrence, en promotion eller en undersøgelse, eller købe et produkt eller en ydelse fra os, skal du oplyse dit navn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, alder, betalingsoplysninger, titel, dine præferencer for modtagelse af markedsføringsmateriale og oplysninger om dit produkt, der kræver service (fx produktkode, konstaterede fejl og reparationer).
 • Hvis du poster en kommentar på en af vores sociale medie-platforme (fx et spørgsmål til et af vores produkter på vores Facebook-væg) kan vi indsamle den kommentar inklusive eventuelle Personoplysninger indeholdt i kommentaren (fx dit navn og nogle af de oplysninger, der er nævnt i foregående afsnit).
 • Vi kan også modtage Personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter, såsom tredjepartsforhandlere, hvis du køber vores produkter via sådanne tredjeparter eller fra analyseudbydere, såsom Google, og reklamenetværk (se vores Cookie-politik [indsæt hyperlink] for yderligere oplysninger). 
 • Hjemmesiderne kan også indsamle oplysninger om din browser eller mobilenhed automatisk.  Vi kan anvende cookies, web-beacons og lignende teknologier for bedre at kunne forstå din aktivitet på Hjemmesiderne. Oplysninger vi indsamler automatisk, inkluderer typen af web-browser eller mobilenhed, dit operativsystem, din IP-adresse, URL på landingssiden og det henvisende website, tidspunktet og datoen for anvendelsen af Hjemmesiderne og de søgetermer, du har anvendt for at nå frem til Hjemmesiderne.  For yderligere oplysninger om cookies og lignende teknologier, vi anvender på Hjemmesiderne, henviser vi til vores Cookie-politik.

Vi indsamler, bruger og deler også aggregerede oplysninger såsom statistiske eller demografiske oplysninger til forskellige formål.  “Aggregerede oplysninger” henviser til oplysninger, der kan afledes fra dine Personoplysninger, men som ikke direkte eller indirekte kan afsløre din identitet, fx aggregerede oplysninger vedrørende alle de besøgende på vores Hjemmesider. 


Hvad bruger vi dine Personoplysninger til

I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, anvender vi dine Personoplysninger til følgende formål og på følgende juridiske grundlag:
 

Fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt

Vi kan behandle dine Personoplysninger, når det er nødvendigt for at indgå en kontrakt med dig om levering af vores produkter eller ydelser eller for at opfylde vores forpligtelser i henhold til pågældende kontrakt.  Vi kan fx have behov for at behandle dine Personoplysninger for:

 • at levere de produkter og ydelser, som du har bestilt på Hjemmesiderne, via telefonen eller via tredjepartsforhandlere, herunder ordrebehandling, modtagelse af betaling, fremsendelse af kataloger, i forbindelse med varer, der skal returneres eller beløb, der skal krediteres, reparation af produkter, fremsendelse af reservedele og tilbehør og for at yde dig garanti på et produkt, du har købt,
 • at administrere og vedligeholde vores forhold med dig, herunder svare på forespørgsler, spørgsmål eller kommentarer, du har indsendt eller yde dig anden form for kundesupport, og gøre det muligt for dig at deltage i en konkurrence, promotion eller en begivenhed markedsført af os og/eller en af vores samarbejdspartnere.

Hvis du ikke leverer visse Personoplysninger til os til behandling som beskrevet ovenfor, er vi muligvis ikke i stand til at levere den ydelse eller det produkt, du har bestilt.
 

Fordi vi har en retlig forpligtelse

Vi kan i visse tilfælde være pålagt ved lov at indsamle og behandle visse Personoplysninger om dig.  Vi kan fx have behov for at behandle dine Personoplysninger for:

 • at yde dig garanti på det produkt, du har købt.

Hvis du ikke leverer visse Personoplysninger til os til behandling som beskrevet ovenfor, er vi muligvis ikke i stand til at levere den ydelse eller det produkt, du har bestilt.
 

Fordi vi har en berettiget interesse

Vi kan behandle dine Personoplysninger, hvis det er nødvendigt i forbindelse med vores berettigede interesser som selskab, herunder for at administrere, promote og forbedre vores forretningsaktiviteter og administrere vores risici.  Vi kan fx behandle dine Personoplysninger for:

 • at gennemføre analyse- og markedsføringsundersøgelser, der gør os i stand til at forbedre vores Hjemmesider og vores og Arcelik-koncernens produkter og ydelser, fx ved at kunne kontakte dig og bede om feedback på kvaliteten af vores reparationer,
 • at give dig vigtige meddelelser, såsom oplysninger om ændringer på Hjemmesiderne og serviceopdateringer,
 • at oplyse dig om vores nye produkter, ydelser og særlige tilbud, som vi forestiller os, at du ville finde nyttige ved at sende dig promotion-beskeder, herunder nyhedsbreve, via e-mail, sms, telefon og/eller andre lignende elektroniske kommunikationsformer, medmindre dit samtykke er nødvendigt i forbindelse med sådan kommunikation (se nedenstående).  Hvis du foretrækker ikke at modtage sådan kommunikation, kan du afmelde modtagelsen deraf ved at følge den relevante vejledning, der findes i beskeden, du modtager eller du kan kontakte os som beskrevet nedenfor, 
 • at opbygge en profil om dig, så vi lettere kan målrette vores produkter og ydelser og vores markedsføring til dig, og
 • at forebygge og opdage ulovlig adfærd og beskytte eller håndhæve vores juridiske rettigheder, fx at forsvare selskabet i tilfælde af retstvister.

   

Dit samtykke

Vi kan også enten direkte eller via betroede tredjemænd indhente dit særskilte samtykke til at behandle dine Personoplysninger, fx når du vælger at modtage markedsføringsmeddelelser direkte fra os og for at videregive dine Personoplysninger til vores tilknyttede selskaber eller samarbejdspartnere, som til enhver tid kan kontakte dig for at holde dig opdateret med de seneste nyheder og tilbud via telefon, sms eller e-mail.

Hvis vi har indhentet dit samtykke til at behandle dine Personoplysninger, kan du efterfølgende til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på de adresser, der er anført nedenfor i afsnittet Hvordan kontakter du os. Din tilbagetrækning af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandlingen af personoplysningerne på basis af samtykket, før det blev trukket tilbage.

Hvis du afgiver Personoplysninger om tredjeparter (hvis du fx bestiller et produkt og anmoder os om at levere det til en tredjemand), skal du sikre dig, at du orienterer pågældende tredjemand, før du afgiver Personoplysningerne til os og viser personen denne Persondatapolitik og forklarer, at deres Personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og hvor det er relevant indhenter pågældende persons samtykke dertil.

 

Deling af dine Personoplysninger med tredjeparter

Vi kan videregive dine Personoplysninger til tredjeparter i følgende tilfælde:

 • Andre selskaber i Arcelik-koncernen.  Vi kan videregive dine Personoplysninger til andre selskaber i Arcelik-koncernen, herunder vores moderselskab Arcelik A.S. i Tyrkiet, som kan anvende dine Personoplysninger til formål og på en måde, der er i overensstemmelse ved oplysningerne anført i denne Persondatapolitik. Arcelik A.S. vil i særdeleshed behandle nogle af dine Personoplysninger til analyse- og rapporteringsformål på globalt niveau på grundlag af koncernens berettigede interesser i udvikling af Arcelik-koncernens forretningsaktiviteter og vil i den forbindelse altid overholde lokale forskrifter. Arcelik A.S. kan videregive dine Personoplysninger til tredjeparter (såsom serviceudbydere, repræsentanter og offentlige myndigheder og institutioner), hvis det er nødvendigt for at Arcelik A.S. på lovlig vis kan gennemføre sine forretningsaktiviteter i overensstemmelse med de ovenfor anførte formål og som påkrævet af gældende lovgivning. 
 • Serviceudbydere.  Vi kan videregive dine Personoplysninger til selskaber, der leverer ydelser til os og vores koncernselskaber, som fx selskaber, der driver Hjemmesiderne på vores vegne eller sælgere, der leverer ordrer til dig.  Serviceudbyderne er forpligtet til at holde dine Personoplysninger fortrolige og må ikke anvende dine Personoplysninger til andre formål, end til at levere de ydelser, de skal varetage for os.
 • Tredjeparter hvis det er påkrævet ved lov.  Vi kan videregive dine Personoplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller en retsmyndigheds, myndigheds eller statstinstitutions afgørelse, eller hvis videregivelse er nødvendig for den nationale sikkerhed, lovopretholdelsen eller andre sager af principiel interesse.
 • Samarbejdspartnere.  Vi kan videregive dine Personoplysninger til vores samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt for at levere produkter eller ydelser til dig, såsom eftersalgsservice eller reparationsservice på produkterne og ydelserne, du har købt fra os.
 • Tredjeparter i forbindelse med et virksomhedssalg.  Hvis vi gennemfører et salg eller en overdragelse af aktiver eller på anden måde er involveret i en fusion eller en overdragelse af en virksomhed eller aktiver, kan vi overdrage dine Personoplysninger til en eller flere tredjeparter som en del af pågældende transaktion.
 • Andre tredjeparter med dit samtykke.  Vi kan også dele dine Personoplysninger med andre tredjeparter, når du giver dit samtykke dertil.

   

International overførsel af Personoplysninger

Når vi deler dine Personoplysninger med vores tilknyttede selskaber eller andre selskaber, vi har indgået en kontrakt med (som beskrevet i ovenstående afsnit om Deling af dine Personoplysninger med tredjeparter), kan pågældende selskaber være beliggende i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), som er underlagt anden lovgivning for beskyttelse af Personoplysninger end det land, du selv er bosiddende i.  Særligt overfører vi dine personoplysninger til vores koncernselskaber beliggende i Tyrkiet, herunder Arcelik A.S. 

Før vi overfører dine Personoplysninger til et land udenfor EØS, tilsikrer vi, at oplysningerne ydes samme niveau af beskyttelse som i henhold til persondataretten i EØS.  Ved overførsel af data uden for EØS, anvender vi, hvor det er nødvendigt, de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger, herunder de standardkontraktbestemmelser, som EU-Kommissionen har vedtaget, og fremsender en kopi af disse på din anmodning.

Arcelik A.S. kan videreoverdrage dine Personoplysninger til tredjeparter beliggende i lande, der ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger.  Sådanne overdragelser vil blive gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, hvor dette er relevant, kontraktmæssige krav anført i standard kontraktbestemmelser.

 

Opbevaring af dine Personoplysninger

Dine Personoplysninger vil kun blive opbevaret i så lang tid, som det med rimelig er nødvendigt til ovenstående formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regulatoriske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav.

 

Sikkerhedstiltag omkring Personoplysninger

Vi træffer rimelige foranstaltninger for at beskytte dine Personoplysninger, så de ikke går tabt, bliver misbrugt eller ændret.  Vi sikrer bl.a. dine Personoplysninger ved hjælp af kryptering, beskyttelse ved password og ved på anden måde at begrænse afgangen til dine Personoplysninger.

Overførsel af oplysninger via internettet er desværre ikke fuldstændigt sikkert. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine Personoplysninger som påkrævet i lovgivningen, kan vi ikke garantere sikkerheden for de Personoplysninger, der bliver sendt til os via ubeskyttede metoder og enhver sådan fremsendelse er på din egen risiko.

 

Dine rettigheder i forbindelse med dine Personoplysninger

Du har følgende rettigheder i forhold til de Personoplysninger, som vi og Arcelik A.S. behandler, med forbehold for de betingelser, der er anført i gældende lovgivning:

 • at få oplyst, hvorvidt vi/Arcelik A.S. behandler Personoplysninger om dig og at få udleveret en kopi af dine personoplysninger og oplysninger vedrørende behandlingen af dine Personoplysninger, herunder formålet med behandlingen af dine Personoplysninger og tredjeparter, som dine Personoplysninger er videregivet til,
 • at anmode om rettelse af ukorrekte eller ufuldstændige Personoplysninger,
 • at anmode om at få slettet eller begrænset behandlingen af dine Personoplysninger,
 • at gøre indsigelse mod behandling af dine Personoplysninger,
 • at tilbagetrække afgivet samtykke,
 • under visse omstændigheder at kræve dataportabilitet, og
 • at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os. Se kontaktoplysningerne i afsnittet Hvordan kontakter du os.

 

Tredjeparters hjemmesider og indhold

Tredjeparter hvis hjemmesider, du har besøgt ved at klikke på et link på Hjemmesiderne, kan have lempeligere persondatapolitikker.  Vi har ikke nogen kontrol over disse politikker og opfordrer dig til at læse deres persondatapolitikker, før du afgiver nogen former for personidentificerbare oplysninger til sådanne sider.

 

Hvordan kontakter du os

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og hvordan vi forpligter os i henhold dertil, er du velkommen til at kontakte os pr. e-mail på norge(at)Blomberg(dot)com.  Du kan også skrive til os på adressen:

Beko Nordic  AS, Karenslyst Allé 2, 0278 Oslo, Norge

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger hos vores moderselskab, Arcelik A.S., kan du kontakte dem pr. e-mail på dataprivacy.dk(at)arcelik(dot)com.  Du kan også skrive til dem på adressen:

Arcelik A.S., Karaağaç Cad. No: 2-6, Sütlüce-34445, İstanbul, Turkey.

 

Ændring af denne Persondatapolitik

Vi kan til enhver tid ændre og opdatere nærværende Persondatapolitik.  Alle ændringer af vores Personadatapolitik vil blive meddelt på denne side.  Vi meddeler dig om eventuelle væsentlige ændringer eller tilføjelser til nærværende Persondatapolitik og fremsender kopi af den ændrede Persondatapolitik via den e-mailadresse, du har oplyst til os, eller på anden passende måde, således at du bliver underrettet om eventuelle ændringer i Persondatapolitikken.
 

Denne Persondatapolitik blev sidst opdateret 01.02.2024.

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing